Regler for Postkasseanlæg

Et postkasseanlæg skal opstilles i hver opgang i etageejendomme, som har flere afleveringssteder (husstande, kontorer m.v.).

Postkasseanlægget skal placeres nærmest muligt ejendommens eller opgangens hovedindgang, på et sted i stueetagen, hvor postbuddet har let adgang til at aflevere forsendelser.

Postkasseanlæggets nederste indkast skal være mindst 65 cm. over jorden, og anlæggets øverste indkast må være højst 175 cm. over jorden.

Regler for placering af postkasseanlæg

Hvis ejendommens eller opgangens hoveddør aflåses, skal ejeren af ejendommen give postvirksomheden adgang til anlægget.

Opstilling af Postkasseanlæg

Postkasserne i postkasseanlægget skal placeres i naturlig rækkefølge i forhold til de enkelte etager og beboelserne på de enkelte etager. Postkassen til beboelsen på nederste etage til venstre placeres nederst til venstre i anlægget, og postkassen til øverste etage til højre placeres øverst til højre i anlægget.

Hver enkelte postkasse i anlægget skal have et navneskilt, hvor der skal anføres etage, tv./mf./th. og eventuelt værelses- eller lejlighedsnummer.

Opstilling af postkasseanlæg
Hvis et postkasseanlæg består af enkelt postkasser i en række, skal de opstilles således at afstanden fra brevindkast til jorden er mindst 100cm. og højst 120cm. Opstilling af postkasseanlæg