Hvornår gælder den nye postlov fra?

Loven gælder fra 1. januar 2012 og det er meget vigtigt, at postkassen er placeret korrekt, da Post Danmark ikke er forpligtet til at levere posten, hvis placeringen ikke lever op til den nye lovs krav.

Den nye lov trådte i kraft den 1. januar 2012, og fra denne dato kan man risikere ikke at modtage post, hvis postkasse placeringen ikke møder de givne krav. Der kan kun i særlige tilfælde gives dispentation, men en ansøgning skal sendes til ens kommune, og de vil tage stilling til om det er muligt.

Den nye postkasselov gælder i alle villaer, rækkehuse, gårde, sommerhuse og parceller. Postkassen skal være placeret ud til vejen på skellet til ejendommen. I kølvandet på denne lovændring er der opstået mange hjælpsomme hænder som kan bidrage med hjælp til fysisk at placere din postkasse korrekt. Det er blot at tage kontakt til en af disse i netop dit lokal område.