Hvem bliver ramt af den nye postlov?

Den nye lov rammer husejere over hele Danmark. Derudover gælder loven naturligvis også for industrien og erhverv.

Allerede i 2009 blev etageboliger ændret, så postkasserne skulle være i gadeniveau, og denne nye ændring kommer således kun til at berører husejere. Mange har deres postkasse integreret som en del af huset eller carporten, og disse skal nu ændre opsætningen, således at postkassen kommer ud til skellet af ejendommen. Undtagelser kan være handikappede, som kan sende en ansøgning til kommunen. Bliver man tildelt dispentation, så skal kommunen nok selv sørge for at give Post Danmark besked om de særlige forhold.

Den nye lov påvirker alle husejere og virksomheder, som ikke allerede har deres postkasse placeret på skellet til ejendommen, ud til offentlig vej. Der er udstukket et meget klart regelsæt for, hvor postkassen skal stå, så det nu er nemt og problemfrit for posten at bringe brevene frem. I en tid, hvor posten skal konkurrere med internettet og mails, så er det vigtigt at posten kan bringes frem effektivt og dermed økonomisk som muligt.