Danmark fik nye postkasse regler ved årsskiftet til 2012.

Den nye lov kom nok primært til at ramme villaer og rækkehuse af ældre dato og folk som ellers havde valgt at få deres hus designet med postkassen integreret i hus eller carport.
Postkasse regler i Danmark siger dermed at alle nu skal have deres postkasser placeret mod offentlig vej, på skellet til ejendommen.
Der kan være undtagelser til denne regel, men det er kommunen som bestemmer i hvilke tilfælde der gives dispentation.
Det kunne for eksempel være i forbindelse med handikap. I så tilfælde ansøger man kommunen om dispentation.

Den nye lov trådte i kraft fra den 1. januar 2012, og det er den enkelte husejers eget ansvar at placeringen af postkassen lever op til kravene.
Post Danmark er ikke forpligtet til at levere posten, hvis placeringen er forkert, så det kan få meget uheldige konsekvenser at være gal på den.