Nye postregler

Den 1. januar 2012 fik Danmark en ny lov, som fik stor betydning for mange danskere. Nemlig den ny postlov.
Fra og med denne dato, så skulle alle postkasser i det Danske land være nemmere tilgængelig for vores postbude.
Der var omkring 775.000 husstande landet over, som blev ramt af denne lovændring.